GIAY NHAM | Cty SẢN XUẤT GIẤY NHÁM VẢI NHÁM SƠN PHÚ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY NHÁM VẢI NHÁM SƠN PHÚ

Chuyên sản xuất và cung cấp giấy nhám vải nhám...
Điện thoại: 028.22370869 - Fax: 028.38123591 - Mobile: 0902 227 511
Email: info@sonphu.com

 

 

Giấy nhám, vải nhám, nhám dĩa, nhám tròn, nhám vòng, nhám xếp, nhám...

-Form: tròn, vuông, tam giác
-Độ nhám: 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500
-Ứng dụng: xử lí bề mặt sản phẩm
--------------------------------

-Form: flap disc
-Độ nhám: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320
-Ứng dụng: xử lí bề mặt sản phẩm
--------------------------------

-Form: belt
-Độ nhám: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 600...
-Ứng dụng: xử lí bề mặt sản phẩm
--------------------------------

-Form: dính lông
-Độ nhám: 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500
-Ứng dụng: xử lí bề mặt sản phẩm
--------------------------------

-Form: belt
-Độ nhám: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 600...
-Ứng dụng: xử lí bề mặt sản phẩm
--------------------------------